x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

康拜恩柜机安装后试机,插上电源室内机就发出“嗡嗡”声。

提问时间:2020-10-12 09:38
康拜恩柜机安装后试机,插上电源室内机就发出“嗡嗡”声。
 
    故障原因:此机因未开机,插上电源就有声音,显然“嗡嗡”声是因室内电源板和电源变压器等元件产生的,室内电源板能引起“嗡嗡”声的可能性很小,只有电源变压器。
 
    检修方法:拆开室内面板,当将固定变压器的两个螺丝从电装盒上拧下时,“嗡嗡”声即消失。声音是因为变压器质量不好,可能是硅钢片压挤不紧,产生漏磁引起振动,因电装盒后是风道,形成了一个音箱,从而产生“嗡嗡”声。