x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

华帝燃气灶火力不猛什么原因

提问时间:2021-01-14 08:51
华帝燃气灶火力不猛什么原因        
燃气灶火力不猛可能有如下原因:1、阀体堵塞 2、喷嘴堵 3、主副气管堵塞 4、气压不稳5、定/气压太高或太低 6、气管压扁 7、进口灶火小,进口灶的炉头是由意大利原装进口,其热负荷是额定的。
火力不猛可能会影响日常烹饪。
可以采取如下方法解决:
1、如果是有堵塞的情 况,建议及时请专业人员疏通。
2、气压不稳需要尽快调节燃气气压
3、气管压扁,需要尽快调整,放在没有挤压的地方
4、可以选择国产燃气灶,更适合中国厨房