x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

恒热燃气灶出现红火什么原因?

提问时间:2021-01-15 10:48
恒热燃气灶出现红火什么原因?
(1)、燃气原因:当燃烧气体内水分较多或含有的杂质过多时,会使火焰的颜色呈现红色。
(2)、粉尘原因:当屋内有粉尘或炒菜时空气中水分和油气量增大时,也容易出现红火。
(3)、风门原因:当风门调节位置不佳,也可能出现此种情况,这时,需要调节风门即。
(4)支锅架原因:由于支锅架表面搪瓷在高温加热颜色发红,由于搪瓷的特殊材料在支锅架周围会出现火焰为红色,这是金属离子高温下的颜色。
因此,红火不是灶出了问题,而是由于上述原因所造成,不会影响正常使用,也不会对人健康产生危害。深圳方太售后电话号码查询