x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

奥克斯油烟机功能键故障如何处理

提问时间:2021-01-11 10:52
奥克斯油烟机功能键故障如何处理
      
气敏头损坏。修复琴键开关的触片及触点,使其接触良好。
 
  琴键开关的自动按键接触不良。
 
  电源插头插入插座,但按哪个按键都不工作
 
  插头与插座接触不良。更换新的气敏头。
 
  气敏头罩内的滤油纸集污过多,降低了气敏头的敏捷度,旋下气敏头罩,更换新的滤油纸。
 
  按下自动按键后,当有害气体浓度超过定值时,仍不报警及工作
 
  保险管损坏。把电源线—真个两头连起来,用万用表欧姆档检测另一真个两个端点,若已断路,需重新接通或更换电源线。修复插头或插座,使其接触良好。