x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

绵阳美的微波炉,炉灯亮,但不加热,如何检修?

提问时间:2020-09-30 08:52
绵阳美的微波炉,炉灯亮,但不加热,如何检修?
 
1)故障判断:此故障重点检査高压电路。
2)拆修步骤:首先检查高压熔丝管是否开路;若未开路,则检查磁控管、高压变压器是否正常;若正常,则检査高压电容、高压二极管是否击穿。
3)更换与提示:实际维修中,因高压熔丝管开路较常 见,此时用5kv/0.75A人高压熔丝管更换即可。