x 首页                                                                                                                                                            服务热线:400-7849-867
返回上一页

西安美的售后:微波炉点焊脱落会导致不加热

提问时间:2021-01-14 08:58
西安美的售后:微波炉点焊脱落会导致不加热
 
  西安美的微波炉售后维修中心表示,微波炉点焊脱落会导致不加热,之前西安美的微波炉售后维修中心在维修的过程中就有这样的案例,下面就来简要说说。
 
  一台美的售前送修电子式KD23B-AE微波炉,上电开机后能加热,但几秒钟后出现自动关机故障。维修:拆机壳后经检查发现为磁控管“固定座”与箱体上半部点焊脱落,重新焊接后整机恢复正常。该机在物流运输中受到严重冲碰,导致微波炉箱体上半部点焊脱落。